फोहोर प्लास्टिक क्रसिंग उपकरण

  • Waste Plastic Crushing Equipment

    फोहोर प्लास्टिक क्रसिंग उपकरण

    प्लास्टिक क्रेशर व्यापक रूपमा फोहोर प्लास्टिक र कारखाना प्लास्टिक स्क्र्याप रिसाइक्लि plastic प्लास्टिक क्रेशर मोटर पावर 3.5. and र १ kil० किलोवाटको बीचमा प्रयोग हुन्छ, कटर रोलर गति सामान्यतया १ 150० र r०० आरएम बीचको हुन्छ, संरचनामा ट्यान्जेन्ट फिड, शीर्ष फिड पोइन्ट हुन्छ; रोलर ठोस चाकू रोलर र खोक्रो चाकू रोलर भन्दा फरक छ।