तेल पिल्जोलिस प्लान्ट

  • Oilsludge Pyrolysis Plant

    तेल पिल्जोलिस प्लान्ट

    यो कम गर्न, हानिरहित उपचार र माटो उपचारको महसुस गर्न काचको स्रोत उपयोगको लागि प्रयोग गरिन्छ। माटोबाट हिलोमा पानी र जैविक पदार्थलाई अलग गरेर, क्र्याकिंग उपचार पछि ठोस उत्पादनमा खनिज तेल सामग्री ० ० ०% भन्दा कम हुन्छ। सुरक्षा, वातावरणीय संरक्षण, र निरन्तर र स्थिर अपरेशनको आधारमा, फोहोर घटाउने, हानिरहित उपचार र संसाधन उपयोग।