बर्नर

  • burner

    बर्नर

    बायलर बर्नरले बॉयलर बर्नरलाई स is्केत गरिरहेको छ, बायलर बर्नर ईन्धन र ग्यास बॉयलर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सहयोगी सहायक उपकरण हो, बोयलर बर्नर मुख्यतया ईन्धन बर्नर र ग्यास बर्नरमा विभाजित हुन्छ र ईन्धन बर्नर सहित डुअल ईन्धन बर्नरलाई लाईयल तेल बर्नरमा विभाजन गर्न सकिन्छ। भारी तेल बर्नर, हल्का तेलले मुख्यत: डिजेललाई बुझाउँदछ, भारी तेलले तेल निकाल्ने पेट्रोललाई बुझाउँछ, बाँकी भारी तेलको पछि डीजल तेल; ग्यास बर्नरहरूलाई प्राकृतिक ग्यास बर्नर, शहर ग्यास बर्नर, एलपीजी बर्नर र बायोग्यास बर्नरमा विभाजन गर्न सकिन्छ।